Loading ...

Nộp Hồ Sơ

Tải lên Hồ sơ :

Cơ Hội Nghề Nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Kinh Doanh 1 30/11/-0001 Nộp hồ sơ
2 Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ 500 05/07/2019 Nộp hồ sơ
3 vi tri test 60 13/08/2019 Nộp hồ sơ

Thông Báo